Skiers and Snow Boarders

– at Otis Ridge Ski Mountain, Otis, MA